Compartir

Àrea

L' àrea és una quantitat que expressa la mida d'una regió de l'espai. L' àrea de superfície es refereix a la suma de tots els costats d'un objecte. L' àrea és la derivada del volum i l'antiderivada de la longitud.

Escrigui el nombre de Metre quadrat (m²) voleu convertir en el quadre de text, per veure els resultats a la taula.

From
és igual a
To

Configuració