Del

Areal

Areal er en overflades størrelse. Der findes mange forskellige enheder for flademål. Mange af de ældre arealenheders omregningsfaktorer er forskellige fra land til land. SI-enheder med evt. tilhørende SI-præfiks derimod er ens overalt: Den officielt anerkendte afledte SI-enhed for flademål er kvadratmeter og angives ofte som m². Kvadratmeter er afledt af SI-enheden meter og kan have et SI-præfiks. Men det er dog sjældent dette benyttes, da man i stedet sætter præfikset foran grundenheden meter: Kvadratcentimeter (0,0001 m² = 10-4 m²), Kvadratkilometer (1.000.000 m² = 106 m²)

Indtast antallet af Kvadratmeter (m²), du vil konvertere i tekstboksen, for at se resultaterne i tabellen.

From
er lig med
To

Indstillinger