Del

Energi

Energi kommer fra græsk εν = "i" og εργον = "arbejde". I hverdagssproget betegner energi legemlig og åndelig kraft. I fysikken betegner energi evnen til at udføre arbejde eller opvarme noget. Energi kan omdannes fra en form til en anden, men hverken opstå ud af ingenting eller tilintetgøres. Den samlede energi i universet er således konstant.

Indtast antallet af J, du vil konvertere i tekstboksen, for at se resultaterne i tabellen.

From
er lig med
To

Metrisk

Britisk/Amerikansk

Andre

Indstillinger