Del

Elektrisk konduktans

Elektrisk konduktans er en egenskab for en elektrisk leder, som udtrykker dens evne til at lede elektrisk strøm. Den elektriske konduktans af en leder betegnes ofte med symbolet G. Den elektriske konduktans er det reciprokke af den mere velkendte elektriske resistans, R. Således er G=1/R. Størrelsen af den elektriske konduktans i en given elektrisk leder måles derfor i den afledte SI-enhed siemens, S, der netop er det reciprokke af den afledte SI-enhed for modstand, ohm eller Ω. Alternative skrivemåder for S er mho og Ω-1.

Indtast antallet af Siemens (S), du vil konvertere i tekstboksen, for at se resultaterne i tabellen.

From
er lig med
To

Indstillinger