Compartir

Conductància

La conductància elèctrica (G) és una magnitud recíproca de la resistència elèctrica. En el sistema internacional (SI) es mesura en siemens, que és una unitat derivada. El nom d'aquest concepte el devem a Oliver Heaviside, que el va crear el setembre del 1885. La conductància no s'ha de confondre amb la conducció elèctrica, que és el mecanisme pel qual les càrregues flueixen, o amb la conductivitat elèctrica que és una propietat dels materials.

Escrigui el nombre de Siemens (S) voleu convertir en el quadre de text, per veure els resultats a la taula.

From
és igual a
To

Configuració