Compartir

Angle

Un angle (del grec agkulos, encorbat, doblegat, a través del llatí angulus, cantonada) és la regió del pla compresa entre dues semirectes d'origen comú. Aquest punt comú rep el nom de vèrtex de l'angle (V), i les semirectes són els costats de l'angle. Per angle també es pot entendre la figura geomètrica que formen les dues semirectes d'origen comú.

Escrigui el nombre de Rotació voleu convertir en el quadre de text, per veure els resultats a la taula.

From
és igual a
To

Configuració