Udział

Kąt płaski

Kąt (lub kąt płaski) - każda z dwóch części płaszczyzny ograniczonych dwiema półprostymi o wspólnym początku (zwanym wierzchołkiem kąta) wraz z tymi półprostymi (zwanymi ramionami kąta). Jednostkami miary kątów są radian [rad] i stopień [°]. Dwa kąty płaskie o tej samej mierze są kątami przystającymi.

Wpisz liczbę Rotacja, które chcesz przekonwertować w polu tekstowym, aby zobaczyć wyniki w tabeli.

From
wynosi
To

Ustawienia