Udział

Wskaźnik masy ciała

Body Mass Index (ang. wskaźnik masy ciała, w skrócie BMI; inaczej wskaźnik Queteleta II) – współczynnik powstały przez podzielenie masy ciała podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej w metrach. Klasyfikacja (zakres wartości) wskaźnika BMI została opracowana wyłącznie dla dorosłych i nie może być stosowana u dzieci. Dla oceny prawidłowego rozwoju dziecka wykorzystuje się siatki centylowe, które powinny być dostosowane dla danej populacji.

Typ jednostki BMI To chcesz przekonwertować dwa patrz poniższe wyniki.

Wysokość m cm ft in
Masa ciała kg lb st lb

Twoje BMI

   

Ustawienia