Udział

Ciśnienie

Ciśnienie to wielkość skalarna określona jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielona przez powierzchnię na jaką ona działa, co przedstawia zależność: p = F/A, gdzie: p – ciśnienie (Pa), F - siła (N), A - powierzchnia (m²).

Wpisz liczbę Paskale (Pa), które chcesz przekonwertować w polu tekstowym, aby zobaczyć wyniki w tabeli.

From
wynosi
To

Ustawienia