Udział

Dawka równoważna

Dawka równoważna jest to ilość energii, którą deponuje cząstka w materii żywej przez którą przechodzi, z uwzględnieniem rodzaju promieniowania i natury jego oddziaływania z materią żywą.

Wpisz liczbę Siwert (Sv), które chcesz przekonwertować w polu tekstowym, aby zobaczyć wyniki w tabeli.

From
wynosi
To

Ustawienia