Udział

Spalanie paliwa

Paliwo jest to substancja wydzielająca przy spalaniu duże ilości ciepła. Energia uzyskana ze spalania paliwa wykorzystywana jest przez maszynę lub proces technologiczny.

Wpisz liczbę Mil na galon (mpg) chcesz przekształcić w polu tekstowym dwa zobaczyć wyniki w tabeli.

Przełącz konwersję Przelicz

From
Wynosi dwa
To

Ustawienia