Udział

Potencjał elektryczny

Potencjałem elektrycznym nazywamy iloraz energii potencjalnej punktowego ciała naelektryzowanego ładunkiem q i wartości tego ładunku. Różnica potencjałów elektrycznych jest nazywana napięciem.

Wpisz liczbę Wolty (V), które chcesz przekonwertować w polu tekstowym, aby zobaczyć wyniki w tabeli.

From
wynosi
To

Ustawienia