Udział

Prędkość

Prędkość to: wektorowa wielkość fizyczna wyrażająca zmianę wektora położenia w czasie. skalarna wielkość oznaczająca tylko wartość prędkości zwana przez niektórych szybkością. Jednostka prędkości w układzie SI to metr na sekundę.

Wpisz liczbę Kilometr na godzinę chcesz przekształcić w polu tekstowym dwa zobaczyć wyniki w tabeli.

Przełącz konwersję Przelicz

From
Wynosi dwa
To

Ustawienia