Udział

Systemy liczbowe

Liczebnik jest częścią mowy określającą liczbę lub kolejność. Niektóre liczebniki (np. główne) odmieniają się (przez przypadki i rodzaje), jednak zjawisko to uzależnione jest od typu liczebnika.

Wpisz liczbę Dziesiętny system liczbowy, które chcesz przekonwertować w polu tekstowym, aby zobaczyć wyniki w tabeli.

From
wynosi
To

Ustawienia