Udział

Trójkowy system liczbowy (Systemy pozycyjne), systemy liczbowe

Trójkowy system liczbowy, to pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą pozycji są kolejne potęgi liczby 3. Do zapisu liczb potrzebne są więc 3 cyfry: 0, 1, 2. Jak w każdym pozycyjnym systemie liczbowym, liczby zapisuje się tu jako ciąg cyfr, z których każda jest mnożnikiem kolejnej potęgi liczby stanowiącej podstawę systemu.

Wpisz liczbę Trójkowy system liczbowy, które chcesz przekonwertować w polu tekstowym, aby zobaczyć wyniki w tabeli.

Przełącz konwersję Przelicz

From
wynosi
To

Ustawienia