Udział

Przepływ objętości

Przepływ rzeki (Natężenie przepływu) - ilość wody, przepływającej przez poprzeczny przekrój koryta rzeki w jednostce czasu. Najczęściej podawana jest w m³/s.

Wpisz liczbę Metr sześcienny na sekundę (m³/s), które chcesz przekonwertować w polu tekstowym, aby zobaczyć wyniki w tabeli.

From
wynosi
To

Ustawienia