Dela med dig

Volymflöde

Volymflöde är inom strömningsmekanik den volym som passerar en gränsyta per tidsenhet. Inom SI mäts volymflöde i enheten kubikmeter per sekund.

Skriv in antalet Kubikmeter per sekund (m³/s) du vill konvertera i textrutan, för att se resultaten i tabellen.

From
är lika med
To

Inställningar