Dela med dig

Massa

Massa är en fysikalisk storhet som anger ett objekts materiainnehåll. Massa har en inbyggd fundamental kraft, gravitation, en kraft som påverkar såväl andra massor som elektromagnetisk strålning. Vikt är inte ett vetenskapligt begrepp. Oftast menas samma sak som massa, och man mäter i kg, men mätningen sker egentligen av tyngden. Om man mäter med våg uppe på ett berg blir mätvärdet fel.

Skriv in antalet Pund (lb) du vill konvertera i textrutan, för att se resultaten i tabellen.

From
är lika med
To

Inställningar