Dela med dig

Kilogram (kg - Metrisk), massa

Ett kilogram är grundenheten för massa i SI-systemet - den enda grundenhet som bär ett SI-prefix. Förkortning kg. Ett kilogram är definierat som den massa som ingår i standardvikten som finns i ett valv i Paris. Standardvikten är gjord av en legering av 90% platina och 10% iridium, en blandning som ska minimera risken för att massan förändras på grund av oxidation eller slitage. Standardvikten ersatte år 1889 den gamla definitionen som visat sig vara för inexakt. Den gamla angav 1 kg som massan hos en liter vatten.

Skriv in antalet Kilogram (kg) du vill konvertera i textrutan, för att se resultaten i tabellen.

Vänd konvertering Konvertera

From
är lika med
To

Andra omvandlingspar i massa

Inställningar