Dela med dig

Gram (g - Metrisk), massa

Gram, g, är en enhet för massa. Ursprungligen definierades gram som massan av 1 cm3 vatten vid temperaturen 4°C, men är nu definierad som en tusendel av massan av den internationella kilogram-prototypen. Gram var grundenhet för massa i cgs-systemet, men i SI-systemet är det i stället kilogram som är grundenhet.

Skriv in antalet Gram (g) du vill konvertera i textrutan, för att se resultaten i tabellen.

Vänd konvertering Konvertera

From
är lika med
To

Inställningar