Dela med dig

Ekvivalent dos

Ekvivalent dos är nära besläktad med absorberad dos, som är absorberad strålningsenergi per massenhet i den bestrålade kroppen. Dock räcker inte enbart mängden absorberad energi för att avgöra hur stor biologisk effekt en bestrålning har. Beroende vilken typ av strålning det rör sig om kan den biologiska effekten variera stort för samma mängd absorberad strålningsenergi.

Skriv in antalet Sievert (Sv) du vill konvertera i textrutan, för att se resultaten i tabellen.

From
är lika med
To

Inställningar