Jaa

Vastaava annos

Ekvivalenttiannos kuvaa ionisoivan säteilyn (radioaktiivisen säteilyn) aiheuttamaa säteilyannosta ja nimenomaan sen biologista vaikutusta. Fysikaalista säteilyannosta kuvaa absorboitunut annos (säteilyenergia kohteen massaa kohti). Ekvivalenttiannos voidaan laskea absorboituneesta annoksesta säteilyn luonteesta riippuvien painotuskertoimien avulla. Ekvivalenttiannoksen SI-järjestelmän mukainen yksikkö on sievert.

Kirjoita muokattavan Sievert (Sv) määrä tekstiruutuun nähdäksesi tulokset taulukossa.

From
on yhtä suuri kuin
To

Asetukset