Dela med dig

Body Mass Index (BMI)

Body Mass Index (BMI) eller kroppsmasseindex anger inom bl.a. bariatrin relationen för vuxna mellan vikt och längd enligt beräkningen kroppsvikt (m) i kilogram dividerat med kroppslängden (l) i meter i kvadrat. BMI mäter fyra viktklasser: undervikt, normalvikt, övervikt och fetma. Barns kroppsmasseindex bedöms med IsoBMI.

Fyll i den BMI som du vill konvertera, för att se resultaten nedan.

Din längd m cm ft in
Din vikt kg lb st lb

Ditt BMI

   

Inställningar