Dela med dig

Densitet

Densitet, volymmassa är (enligt ISO 31) ett mått av ett ämnes täthet, således massa per volymenhet. Ju högre densitet ett ämne har desto större är mängden massa per volymenhet, densiteten påverkar såles direkt ämnets vikt.

Skriv in antalet Kilogram per kubikmeter (kg/m³) du vill konvertera i textrutan, för att se resultaten i tabellen.

From
är lika med
To

Inställningar