Dela med dig

Vinkel

En vinkel eller ett vinkelområde är ett område av ett plan, begränsat av två strålar, dvs delar av räta linjer som skär varandra. Strålarna utgör vinkelområdets rand, och kallas för vinkelns ben. Skärningspunkten (och ändpunkten för strålarna) kallas för vinkelspets. Vinkelbegreppet används inom trigonometri och geometri. För att mäta vinklar ritas en cirkelbåge med centrum i vinkelspetsen. Radianmåttet för vinkeln är längden av bågen mellan vinkelbenen dividerad med cirkelns radie. Vanligen uttrycks dock vinkeln i grader.

Skriv in antalet Rotation du vill konvertera i textrutan, för att se resultaten i tabellen.

From
är lika med
To

Inställningar