Del

Vinkel

En vinkel er en geometrisk figur bestående af 2 linjestykker eller halvlinjer med et fælles begyndelsespunkt. En vinkels mål angiver populært sagt forskellen mellem de 2 linjestykkers hældning. Vinkelmålet i radianer er forholdet mellem længden af en cirkelbue tegnet mellem linjestykkerne med centrum i det fælles begyndelsespunkt og cirkelbuens radius. En vinkel vil således ligge i intervallet 0 til 2π idet omkredsen af en cirkel er 2π gange radius.

Indtast antallet af Rotation, du vil konvertere i tekstboksen, for at se resultaterne i tabellen.

From
er lig med
To

Indstillinger