Del

Hastighed

Hastighed er en vektor-størrelse, som beskriver hvor langt og i hvilken retning et objekt flytter sig pr. enhed tid. Størrelsen (magnituden) af denne vektor er en skalar, som kaldes for fart. Dimensionen for hastighedsvektorens magnitude er længde divideret med tid, så den afledte SI-enhed for hastighedens størrelse er m/s (meter pr. sekund). I vejtrafikken benyttes angivelsen km/t (kilometer i timen) og i skibsfarten knob.

Indtast antallet af km/h, du vil konvertere i tekstboksen, for at se resultaterne i tabellen.

From
er lig med
To

Indstillinger