Дял

Скорост

Под скорост (означение:v) на един обект,се разбира изминатият от него път s за единица време t.Математически изразено,скоростта е производната на положението спрямо времето.

Въведете номера на км/ч, който искате да конвертирате в текстовото поле, за да видите резултатите в таблицата.

From
е равно на
To

Настройки