Дял

Мощност

Мощността е физическа величина (означавана обикновено с P) и представлява отношението на пренесената енергия (или работата извършена от дадена сила) за определен интервал от време към големината на този интервал. Или казано по друг начин частната производна на аналитичния израз на енергията спрямо времето - P = dW/dt.

Въведете номера на Конска сила (hp), който искате да конвертирате в текстовото поле, за да видите резултатите в таблицата.

From
е равно на
To

Настройки