Chia sẻ

Công suất

Công suất là một đại lượng vật lý cho biết công được thực hiện hoặc tổng quát là năng lượng được truyền qua một bề mặt trong một đơn vị thời gian. Trong hệ đo lường quốc tế, công suất có đơn vị đo là "W" - oát. W = J/s (Oát bằng Jul trên giây). Ở đây, Jul là đơn vị đo năng lượng, giây là đơn vị đo thời gian của hệ đo lường quốc tế.

Nhập số Mã lực (hp) bạn muốn chuyển đổi trong hộp văn bản, để xem kết quả trong bảng.

From
bằng
To

Cài đặt