Chia sẻ

Kích thước mũ

Nhập số Centimét (cm) bạn muốn chuyển đổi trong hộp văn bản, để xem kết quả trong bảng.

Chuyển đổi công tắc Chuyển đổi

From
bằng
To

Chart

Size
 
XXXXSXXXSXXXSXXSXXSXSXSSSMMLLXLXLXXLXXLXXXLXXXL
XSXSSSMMLLXLXL         
47484950515253545556575859606162636465
18 1/218 7/819 1/419 5/820 1/820 1/220 7/821 1/421 5/82222 1/222 7/823 1/423 5/82424 1/224 7/825 1/425 5/8
5 7/866 1/86 1/46 3/86 1/26 5/86 3/46 7/877 1/87 1/47 3/87 1/27 5/87 3/47 7/888 1/8
5 3/45 7/866 1/86 1/46 3/86 1/26 5/86 3/46 7/877 1/87 1/47 3/87 1/27 5/87 3/47 7/88

Cài đặt