Chia sẻ

Hỗ trợ Convertworld

Convertworld đã được đưa vào sử dụng vào năm 2005 và chúng tôi cung cấp một trong những trang web chuyển đổi đơn vị tốt nhất và phổ biến nhất trên thế giới. Các công cụ mà chúng tôi cung cấp là miễn phí và chúng tôi liên tục làm việc để phát triển và cải thiện các công cụ của mình. Hiện tại, trang web có sẵn hơn 20 ngôn ngữ. Những nỗ lực này được hỗ trợ bởi sự rộng lượng của những người như quý vị, những người tin rằng kiến thức là sức mạnh và kiến thức thì nên miễn phí.

Các khoản tặng

Tặng tiền an toàn trực tuyến qua PayPal. Quý vị không cần phải có một tài khoản để đóng góp với một thẻ tín dụng. Quý vị có thể gửi khoản tiền tặng bằng bất kỳ đơn vị tiền tệ nào dưới đây mà không phải trả một khoản phí chuyển đổi tiền tệ.

$3$5$10$20
$30$50$100$200
Một món quà thời gian của.....

Danh sách người cho tặng

Cài đặt