Chia sẻ

Góc

Trong hình học, góc giữa hai đường thẳng là chênh lệch độ nghiêng của chúng. Khi hai đường thẳng gặp nhau tại một điểm, một góc sẽ được hình thành. Hai đường thẳng được gọi là cạnh của góc. Giao điểm của chúng gọi là đỉnh của góc. Khi hai đường thẳng song song với nhau, không cắt nhau tại điểm nào (hoặc cũng có thể hiểu là cắt nhau tại vô cực), góc giữa chúng bằng không và không có đỉnh xác định (hoặc đỉnh ở vô cực).

Nhập số Vòng quay bạn muốn chuyển đổi trong hộp văn bản, để xem kết quả trong bảng.

From
bằng
To

Cài đặt