Chia sẻ

TV & cỡ màn hình

Nhập số in bạn muốn chuyển đổi trong hộp văn bản, để xem kết quả trong bảng.

Chuyển đổi công tắc Chuyển đổi

From
bằng
To

Tỷ lệ khung hình 4:3

Tỷ lệ khung hình 5:4

Tỷ lệ khung hình 16:9

Tỷ lệ khung hình 16:10

Cài đặt