Dele

Effekt

Kraft er enhver påvirkning på et legeme som kan deformere legemet eller forandre dets hastighet og retning.
Begrepet kraft brukes også i utenom-naturvitenskapelig språkbruk både i betydningen energi og effekt. Innenfor naturvitenskapen er det imidlertid vesentlig å skille mellom de tre begrepene. Kraft, energi og effekt er forskjellige fysiske størrelser.

Skriv inn antallet Hestekrefter (hp) du vil konvertere i tekstboksen, for å se resultatene i tabellen.

From
Er lik
To

Innstillinger