Dele

Båndbredde

Båndbredde har blitt defaktouttrykk for bitrate eller kapasitet og det synes fåfengt å kjempe i mot denne bruken av ordet selv om den er faglig tvilsom. Et problem er at bitraten ikke bare bestemmes av frekvensområdet som er til rådighet, men også forholdet signal/støy i overføringskanalen, f.eks i kobberkabel eller gjennom luft.

Skriv inn antallet Megabit per sekund (Mbit/s) du vil konvertere i tekstboksen, for å se resultatene i tabellen.

From
Er lik
To

Innstillinger