Dele

Elektrisk ladning

Elektrisk ladning er en fundamental egenskap ved noen subatomære partikler. Det finnes to forskjellige ladninger; positiv ladning og negativ ladning, hvorav elektroner er negativt ladde og protoner er positivt ladde. Elektriske ladninger påvirker hverandre med krefter, hvorav lik ladning frastøter og ulik ladning tiltrekker. Ingen vet hva dette fenomenet skyldes eller hva det er, men uten det ville vi verken hatt elektrisitet eller magnetisme.

Skriv inn antallet Coulomb (C) du vil konvertere i tekstboksen, for å se resultatene i tabellen.

From
Er lik
To

Innstillinger