Compartir

Càrrega elèctrica

La càrrega elèctrica és un paràmetre associat a les partícules fonamentals, i per extensió a qualsevol distribució de matèria, que determina el seu comportament davant les interaccions electromagnètiques. Clàssicament, donades dues partícules en repòs amb càrregues q i q' , separades una distància r, aquestes s'atreuen mútuament amb una força F que ve donada per la llei de Coulomb

Escrigui el nombre de coulomb (C) voleu convertir en el quadre de text, per veure els resultats a la taula.

From
és igual a
To

Configuració