Compartir

Temps

La unitat de temps del Sistema Internacional és el segon. El sistema d'hores i minuts utilitzat habitualment en la vida quotidiana es basa en el segon: un minut són 60 segons, i una hora 60 minuts. A un altre nivell, el calendari s'estructura en dies, mesos, i anys.

Escrigui el nombre de Milisegons voleu convertir en el quadre de text, per veure els resultats a la taula.

From
és igual a
To

Configuració