Дял

Време

Времето е измерението, в което настъпват промени и което измерва продължителността на състоянията. Съвременната физика разглежда времето като измерение на пространство-времето, като точното му направление е относително (зависи от инерционната отправна система).

Въведете номера на Милисекунди, който искате да конвертирате в текстовото поле, за да видите резултатите в таблицата.

From
е равно на
To

Настройки