Дял

Налягане

Налягането (с означение p) е отношението на силата към площта на повърхнината, върху която тя се прилага, независимо от посоката към тази площ. Тоест, налягането е скаларна величина. Единицата за налягане в SI е паскал или нютон на квадратен метър. В областта на флуидите се допуска употребата и на единицата bar (1 bar = 100 kPa).

Въведете номера на Паскал (Pa), който искате да конвертирате в текстовото поле, за да видите резултатите в таблицата.

From
е равно на
To

Настройки