Дял

Дължина

Дължина е дългото измерение на всеки обект. Дължината на нещо е разстоятието между краищата му, линейното му протежение, измерено от край до край. Различава се от височина, която е вертикално протежение, както и от ширина, което е разстоянието между двете страни на обекта, мерено перпендикулярно на дължината. Във физиката и инженерните науки думата "дължина" се използва като синоним на "разстояние" и се означава като l или L.

Въведете номера на Километър (km), който искате да конвертирате в текстовото поле, за да видите резултатите в таблицата.

From
е равно на
To

Настройки