Delen

Lengte

Lengte is een van de afmetingen van een object. In het geval van een eendimensionaal object, zoals een lijnstuk of een touw, is het ook de enige afmeting. Voor tweedimensionale objecten, die min of meer als rechthoekig beschouwd kunnen worden, is de lengte doorgaans de grootste van de beide afmetingen. Ook voor driedimensionale objecten, die min of meer blokvormig zijn, is de lengte doorgaans de grootste van de drie drie afmetingen (naast breedte en hoogte).

Typ het aantal Kilometer (km) dat u wilt converteren in het tekstvak, om de resultaten in de tabel te zien.

From
is gelijk aan
To

Instellingen