Delen

Elektrische lading

Elektrische lading, vaak kortweg lading genoemd, is een natuurkundige grootheid (symbool Q) die aangeeft op welke manier een deeltje wordt beïnvloed door elektrische en magnetische velden. Voorwerpen kunnen zowel positief als negatief geladen zijn. Gelijke ladingen stoten elkaar af, terwijl tegengestelde ladingen elkaar juist aantrekken. Lading wordt gemeten in de Coulomb (C).

Typ het aantal Coulomb (C) dat u wilt converteren in het tekstvak, om de resultaten in de tabel te zien.

From
is gelijk aan
To

Instellingen