Delen

Gebied

De oppervlakte geeft aan hoe groot een 2-dimensionaal gebied is. Dit kan de oppervlakte zijn van een tweedimensionale vorm, maar ook de oppervlakte van een driedimensionale vorm. Oppervlakte wordt ook wel grootte genoemd, met name bij die van percelen. De SI-eenheid van oppervlakte is de vierkante meter, m². Deze is afgeleid van de SI-eenheid meter.

Typ het aantal Vierkante meter (m²) dat u wilt converteren in het tekstvak, om de resultaten in de tabel te zien.

From
is gelijk aan
To

Instellingen