Delen

Potentiaal

De potentiaal op een plaats is een natuurkundige grootheid die op een bepaalde manier samenhangt met de kracht die een deeltje op die plaats ondervindt. Ieder type kracht heeft zijn eigen potentiaal; met andere woorden, op één plaats kunnen er verschillende potentialen gelden. De potentiaal behorend bij een kracht is in de meeste gevallen niet eenduidig bepaald: er is een zekere ijkvrijheid om de potentiaal bijvoorbeeld overal met dezelfde hoeveelheid op te hogen zonder dat het iets verandert aan de fysische situatie. De potentiaal kan de vorm hebben van een getal dat per plaats bepaald is (een scalarpotentiaal, zoals de potentiaal van de zwaartekracht of van de elektrische kracht), of een andere vorm (bijvoorbeeld een vectorpotentiaal zoals bij de magnetische kracht).

Typ het aantal Volt (V) dat u wilt converteren in het tekstvak, om de resultaten in de tabel te zien.

From
is gelijk aan
To

Instellingen