לַחֲלוֹק

פוטנציאל חשמלי

הפוטנציאל בנק' מסוימת היא כמות האנרגיה, העבודה, שצריך להשקיע כדי להביא יחידת מטען אחת מנקודת יחוס אחרת לנקודה. נהוג מטעמי נוחות לקבוע את נקודת הייחוס באינסוף במילים אחרות כמות העבודה ליחידת מטען. היחידה שבה נמדד הפוטנציאל (במערכות היחידות SI) היא הוולט (V).

הקלד את מספר וולט (V) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

From
שווה ל
To

הגדרות