לַחֲלוֹק

אנרגית תאורה

הקלד את מספר שעה לומן שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות