לַחֲלוֹק

דעיכה רדיואקטיבית

הקלד את מספר בקרל (Bq) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות