לַחֲלוֹק

מטען חשמלי

הקלד את מספר קולומב (C) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

From
שווה ל
To

הגדרות